Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal

TRADE-X este o persoana juridica romana, care are ca obiect de activitate consultanță și managementul în afaceri precum și organizarea expozițiilor, târgurilor si congreselor.

TRADEX – Transfer de Afaceri SRL are sediul social în Mun. Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, birou 23, bloc 1K, sc. D, Jud. Brașov, telefon 0799,977,707, email: office@trade-x.ro, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/588/2019, având cod fiscal RO 40582668 si cont IBAN: RO51 BTRL RONC RT04 9031 8801 deschis la Banca Transilvania. si este reprezentată legal de dl. Dan Crivăț – Administrator.

TRADE-X respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri şi confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, in condiții tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

TRADE-X prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale și/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de acesta.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea TRADE-X., de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de înscriere la eveniment etc., prin abonarea la newsletter (bineînțeles, doar după ce ați optat sa primiți aceste newsletter), participarea la tombole și concursuri, prin completarea datelor in formularul de înregistrare cont pe un website TRADE-X, etc.

TRADE-X nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucrează TRADE-X?

Prelucrarea datelor cu caracter personal  reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul desfășurării activității curente a TRADE-X, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, participării la târgurile, expozițiile si/sau alte evenimente specializate organizate de TRADE-X, implicând achiziționarea de servicii TRADE-X oferite pe website, achiziționarea biletelor on-line sau abonarea la newsletter-ele TRADE-X, precum si in contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, TRADE-X va prelucra, în principal, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, , adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 (datele bancare se vor colecta doar în cazul achizițiilor online/offline, in funcție de caz).

 

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Trade-X, exclusiv in scopurile mai jos menționate sunt:

 • Clienții persoane fizice ai TRADE-X (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;
 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanți, co-expozanti, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, foști sau potențiali) si ai instituțiilor/autorităților publice.

 

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activității TRADE-X (de ex., dar fără a se limita la, înscriere Eveniment BTC), TRADE-X va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Trade-X.

Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de TRADE-X, precum si atunci când participați la târgurile/evenimentele/manifestările expoziționale organizate de Romexpo, vom colecta date personale in legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, in calitate de vizitator al spatiilor unde se desfășoară evenimentele este posibil să se colecteze date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) in vederea îndeplinirii obligațiilor legale si desfășurării activității curente (interes legitim al proprietarului spațiului).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesării serviciilor TRADE-X sau achiziționării de bilete la evenimentele organizate de TRADE-X, dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați in mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (legislația interna si dreptul comunitar-UE).  

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justificată de un interes legitim al TRADE-X, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de Trade-X.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar in următoarele scopuri:

 • Organizarea de târguri, expoziții, saloane si alte manifestări/evenimente specializate;
 • Derularea activității comerciale/contractuale a TRADE-X;
 • Facturarea si încasarea valorii serviciilor TRADE-X;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si îmbunătățirea serviciilor
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • Activități de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești, etc.

TRADE-X va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți (cu excepția organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de/in colaborare cu Trade-X, si/sau partenerilor de afaceri, așa cum este aceasta situație descrisa mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

 • Clienți persoane fizice ai TRADE-X (actuali, foști sau potențiali),vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
 • Expozanți, co-expozanti, organizatori, co-organizatori,  locatari, furnizori, prestatori si alte entități juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai TRADE-X, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autorități publice centrale si locale, autorități judecătorești, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești,  societăți de asigurare si reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.
 • coorganizatorii evenimentelor Trade-X – de ex. Camera de Comerț și Industrie a României, Transeo etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către TRADE-X si nu vor fi furnizate către alți terți in afara celor menționați in prezentul document.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastră (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de TRADE-X cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opoziție, in următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile TRADE-X, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener TRADE-X, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite in scop promoțional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai TRADE-X, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

In cazul in care TRADE-X intenționează sa utilizeze datele dumneavoastră in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veți fi informați in prealabil. Dumneavoastră va puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, in cazul in care veți dori ca datele cu caracter personal sa înceteze a mai fi prelucrate de Romexpo, ne puteți solicita in mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori sa nu mai primiți newsletter sau materiale informative din partea Romexpo, va puteți dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relația cu TRADE-X, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.

 

Utilizarea imaginilor foto/video din cadrul evenimentelor

EVENIMENTELE ORGANIZATE DE TRADE-X, SINGUR SAU ALĂTURI DE ALȚI ORGANIZATORI, SUNT EVENIMENTE PUBLICE, CU ACCES GRATUIT SAU CONTRA-COST.

ÎN CADRUL EVENIMENTELOR TRADE-X ESTE POSIBIL SĂ EFECTUĂM ÎNREGISTRĂRI VIDEO SAU/ȘI SĂ EFECTUĂM FOTOGRAFII ALE PARTICIPANȚILOR, SPEAKERILOR SAU CELORLALȚI PARTICIPANȚI.

ACESTE IMAGINI VOR FI UTILIZATE PENTRU ARHIVARE, DOVEDIREA DESFĂȘURĂRII EVENIMENTULUI ȘI PROMOVAREA ACESTUIA PENTRU IMAGINEA TRADE-X ȘI A COLABORATORILOR ACESTORA (în special Camera de Comerț și Industrie a României, Transeo, IBBA).

IMAGINILE FOTO/VIDEO VOR PUTEA FI POSTATE PE SITE-URILE TRADE-X, PE SITE-URILE DE SOCIALIZARE (LINKEDIN, FACEBOOK, INSTAGRAM) SAU IN CADRUL ALTOR EVENIMENTE ORGANIZATE DE TRADE-X SAU COORGANIAZTORII ACESTUIA.

 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, TRADE-X va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților Trade-X, pana in momentul in care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației in care TRADE-X prelucrează datele in baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim).

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către TRADE-X pe durata de timp prevăzută în procedurile interne TRADE-X si/sau vor fi distruse.

 

Ce masuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantata. In timp ce TRADE-X depune toate eforturile in privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile TRADE-X. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 

Securitatea datelor bancare

In cazul plaților efectuate cu cardul (exemplu: achiziționare bilete online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plata online oferite de terți autorizați in relația cu TRADE-X. In vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați in relația cu TRADE-X garantează legalitatea si securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Condițiile transferurilor de date personale in afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spațiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in condițiile prevăzute de legislația specifica naționala si UE privind protecția persoanelor vizite in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestora.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul in orice moment in forma scrisa, adresata TRADE-X., in condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fără nicio justificare, prelucrării datelor personale in scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcția de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către TRADE-X sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive întemeiate si legitime, legate de situația dvs. particulara, cu excepția cazurilor in care TRADE-X demonstrează ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța. In caz de opoziție nejustificata, TRADE-X este îndreptățită sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat  la cunoștința si înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către TRADE-X constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de TRADE-X si/sau derularea activității comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, va exercitați drepturile menționate mai sus, in mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, TRADE-X poate:

 • fie sa perceapă o taxa rezonabila ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, își exercita dreptul de opoziție in mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, TRADE-X este îndreptățită sa considere Contractul încheiat cu Clientul TRADE-X de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenție a instanțelor judecătorești, cu excepția unei notificări prealabile.

De asemenea, dumneavoastră va este recunoscut dreptul de a depune o plângere in fata unei autorități de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

 

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul TRADE-X cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@trade-x.ro sau la următoarea adresa de corespondenta: TRADEX – Transfer de Afaceri SRL are sediul social în Mun. Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, birou 23, bloc 1K, sc. D, Jud. Brașov. Cererii i se va atașa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandam sa verificați la fiecare utilizare a website-urilor TRADE-X prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informați in legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor TRADE-X sau utilizarea serviciilor TRADE-X prin intermediul website-urilor, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. 

 

Prezentul set de Termeni si Condiții a fost actualizat la data de 10.08.2019

 

en_USEnglish
ro_RORomanian en_USEnglish